tiếp tục chế biến và tạo hạt của máy nghiền xỉ để bán