khai thác quặng ne máy nghiền loại cc1200 kangwoon