trong quá trình nghiền bao nhiêu phần trăm thạch cao được thêm vào xi măng