Tài nguyên khoáng sản ở Nigeria và nơi khai thác của họ