Quá trình sử dụng khai thác than ở nhà máy Panipat Malaysia