sự liên quan của nhiệt hóa trong chế biến khoáng sản